Kurser

Copyright2017 @ All Rights Reserved

Formålet med uddannelsen er at give deltageren viden og færdigheder, så den pågældende kan foretage alarmering og trinvis brandbekæmpelse ved hjælp af simple slukningsmidler og under hensyntagen til egen sikkerhed. Formålet er endvidere at give deltageren en holdning til forebyggelse af brand.


Indhold


    Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig

    Nødflytning og evakuering

    Alarmering af brandvæsenet

    Slukningsmetoder og håndslukningsredskaber

    Praktiske øvelser


Varighed: 3 timer

Målgruppe: Alle der ønsker en grundlæggende viden om brand, forebyggelse og brandbekæmpelse


Der udstedes Kompetancegivende bevis efter gennemførsel

Vi tilbyder kurser i Elementær brandbekæmpelse af 3 timers varighed. Kurset kan gennemførers enten hos os eller ved aftale på anden lokation

i 2015 er der kommet ny struktur i førstehjælpsuddannelserne.


Den er opbygget på følgende måde:


Basis uddannelse

Førstehjælp ved Hjertestop


Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 240 minutter


Funktionsuddannelser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor


Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Varighed 480 minutter